مرور برچسب

کوروش کمالی سروستانی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس: سعدی را باید نماد خردورزی، کرامت و منزلت انسانی دانست

قانعی گفت: کلام سعدی با آنکه مشحون از مضمون‌های بلند معنوی و نکته‌های ژرف اجتماعی است، از دیدگاه زیبایی شناختی و هنری نیز سرشار است و سعدی را باید نماد خردورزی، کرامت و منزلت انسانی دانست.