مرور برچسب

کنترل جمعیت

سزارین دشمن جمعیت ؛ روایتی از تهدید نسل

بیان آثار منفی و ضررهای سزارین برای شخص و جامعه از قبیل بالا بودن نرخ مرگ و میر در این زایمان که برخلاف باور رایج این زایمان نه تنها باعث تشویق به فرزندآوری و افزایش جمعیت نمی شود بلکه به خاطر ضررهای بسیار می تواند به عنوان یکی از عوامل…