مرور برچسب

کمدی آمریکایی

برگزاری سی امین نشست تماشا با حضور کارگردان اوزی در گراش

جذابیت تماشای آثار نیل سایمون بر روی صحنه تئاتر یک امر جهانی است؛ به شکلی که حتی تماشای اجرای کمدی «شایعات» Rumors که یکی از آثار نه‌چندان معروف اوست، به یکی از جالب‌ترین تجربه‌ها در نشست‌های تماشا در انجمن نمایش گراش بدل شد.