مرور برچسب

محمد مهدی جعفری

آیین گشایش یاد روز سعدی/محفل گلستان قرآن

سید محمد مهدی جعفری پژوهشگر متون دینی در آیین گشایش یاد روز سعدی اظهار کرد: حدود 260 مورد از اشعار سعدی از نهج البلاغه تاثیر پذیرفته است.بوستان و گلستان بزرگترین رهاورد این سیر و سفر معراج گونه سعدی است.