مرور برچسب

محمد مهدی تراکمه پور

تعزیه شهادت امام حسین (ع) از نگاه هنرمندانه دوربین عکاس لامردی

تعزیه شهادت ابا عبدالله الحسین (ع) هر ساله با شور خاصی در شهرستان لامرد(قطب تعزیه جنوب کشور) برگزار می شود. گزارش تصویری تعزیه روز عاشورا را از نگاه دوربین محمد مهدی تراکمه پور هنرمند جوان و آینده دارشهرمان به تماشا می نشینیم.

گزارش تصویری مجلس تعزیه “سر راه گرفتن حُر” در لامرد

در چهارمین روز از دهه محرم الحرام، تعزیه سرراه گرفتن حُر در بخشهای مرکزی، اشکنان و علامرودشت لامرد با حضور بی نظیر محبین اهل بیت(ع) در لامرد برگزارشد. عکسهای هنرمند نوجوان محمد مهدی تراکمه پور را به تماشا می نشینیم.