مرور برچسب

محمد مهاجر

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس: پاسداشت هنرمندان فرصت درنگ و تامل در جامعه ایجاد می کند

قانعی در همایش «آستان جانان»گفت: جامعه امروز در میان هیاهوی خود به توجه به هنر و هنرمند و فرهنگ نیاز دارد زیرا موجب درنگ و تامل می شود و جامعه ما به شنیدن و دیدن و بازخوانی عقبه تاریخی و تمدنی خود نیاز دارد و محافل قدردانی و پاسداشت از…

صحبت یار در گام اول به دیدار استاد محمد مهاجر رفت

در نخستین آیین تکریم اهالی فرهنگ، ادب، هنر و رسانه از استاد محمد مهاجر به عنوان مفاخر و خوشنویس برجسته استان تکریم شد/ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس: حفظ شأن و جایگاه هنرمندان و اهالی فرهنگ، هنر و رسانه نقش بی‌بدیلی در ارتقای سطح فرهنگ…