مرور برچسب

محمد صادق میری، چاپخانه ها، تجلیل

به مناسبت روز صنعت چاپ از چاپخانه های شهرستان خنج بازدید و از مدیران چاپخانه ها تجلیل به عمل آمد.

به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خنج در روز ۱۲ شهریور به مناسبت روز صنعت چاپ از چاپخانه های شهرستان خنج بازدید و از آنها تجلیل به عمل آمد. آقای محمد صادق میری رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خنج ضمن تبریک روز…