مرور برچسب

محمد سیاره

مهدی صدیقی: نماهنگ شکست آینه ها را زودتر از موعد مقرر منتشر کردیم

کارگردن و تهیه کننده نماهنگ شکست آینه ها از زودتر از موعد مقرر منتشر شدن این اثر هنری خبر داد و گفت: شاعر نماهنگ یاد شده، پدرام اکبری، گوینده محمد سیاره، موسیقی حسن حقیری، طراح میر پیمان احمدی پور، طراح لوگو سعید کریمی و طراحی پوستر را نیز…