مرور برچسب

محمد رضا باقری

گزارش تصویری؛نشست شیوه تخصیص اعتبار بودجه برش های استانی نقشه مهندسی فرهنگی

به منظور تعیین شیوه تخصیص اعتبار بودجه برای برش های استانی نقشه مهندسی فرهنگی، نشستی با حضور محمد رضا باقری مسئول شورای سیاستگزاری و تعدادی از مدیران کل ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها با میزبانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس،…