مرور برچسب

محمد رضا آل ابراهیم

میزبانی استهبان از آیین پایانی جشنواره ادبیات بومی فارس/ برگزیدگان معرفی شدند

در این مراسم دکتر خوش اقبال معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، برگزاری این جشنواره را برای نگهداری و پاسداشت فرهنگ ها و سنن بومی محلی بسیار ضروری دانست و بر تداوم برگزاری هر ساله این جشنواره تاکید کرد و قول مساعد داد که…