مرور برچسب

محمدتقی جلیلی موحدی

گشایش نمایشگاه نقاشی یک به یک در نگارخانه سروناز شیراز

جلیلی درباره این نمایشگاه گفت: این آثار برآیند گردآوری آثار هنرجویان خود در دوره‌ای ۳۵ ساله است که با بهره‌گیری از آن‌ها و تکنیک کلاژ، با نگاهی دیگرگونه، آفرینش‌های هنری‌شان را به نمایش گذاشته‌اند.