مرور برچسب

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لارستان

اخبار فرهنگ و هنر استان فارس ؛ هفته آخر آبان- اول آذر ماه

مرکز رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس هرهفته گزیده ای از مهم ترین خبرهای فرهنگی و هنری شهرستان های استان را با عنوان "اخبار فرهنگ و هنر در هفته ای که گذشت" منتشر می نماید.

اخبار فرهنگ و هنر استان فارس ؛ هفته چهارم آبان ماه

مرکز رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس هرهفته گزیده ای از مهم ترین خبرهای فرهنگی و هنری شهرستان های استان را با عنوان "اخبار فرهنگ و هنر در هفته ای که گذشت" منتشر می نماید.