مرور رده

عفاف و حجاب

حجاب ؛ نرگس

نرگس دختری تازه مسلمان است که پدرش با حجاب او مخالف است. او به این سوال پدرش که می پرسد چرا باید موهایش را بپوشاند پاسخ می گوید. تولیدکننده: سازمان هنری رسانه ای اوج، خانه مستند