مرور رده

سعدی شیرازی

کارگاه آموزشی تخصصی نقاشیخط ؛ محسن گل آرایش

به مناسبت بزرگداشت شیخ اجل سعدی شیرازی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس با همکاری مجمع طراحان انقلاب اسلامی فارس «کارگاه آموزشی نقاشی خط » را برای علاقه مندان برگزار کرد. محسن گل آرایش، مسئول برگزاری این کارگاه از جزئیات آن می…

سومین نمایشگاه محفل انس همزمان با یادروز سعدی

سومین نمایشگاه محفل انس با حضور چهره ماندگار خوشنویسی ایران، استاد یدالله کابلی خوانساری و استاد محمد حیدری و با معرفی استاد هیلدا خدر به همراه نمایشگاه آثار شکسته نویسی هنرجویان استاد معینخواه برگزار شد.

بازخوانی صورت و معنا در جدال سعدی با مدعی در گلستان ؛ دکتر محمدرضا امینی

در هشتمین شب رویداد بر خوان دوست ، سخنرانی های علمی یادروز سعدی در سال ۱۴۰۱، دکتر محمدرضا امینی به بازخوانی صورت و معنا در جدال سعدی با مدعی در گلستان پرداخت.