مرور رده

دفاع مقدس

تاریخ جنگ

این مجموعه به بررسی تاریخ جنگ ایران و شرح اوضاع سیاسی منطقه در ان زمان میپردازد.علیرغم ضعف در نیروی زمینی نیروی دریایی ایران موفق به فتح چند اسکله و نابودی تجهیزات و ناوهای عراقی در عملیات مختلفی میشود. تولیدکننده: سازمان هنری رسانه ای…

نامه های آبی

در باره نوجوان نامه رسانی است که برای کسب خبر از یک رزمنده خود را به جبهه می رساند. و سی سال بعد آن رزمنده نحوه شهادت آن نامه رسان را برای خانواده اش تعریف می کند. تولیدکننده: سازمان هنری رسانه ای اوج، خانه داستانی دفاع مقدس

گل سفید

رزمنده ای که دوران دفاع مقدس به شهادت می رسد و فرزند او در ادامه راه پدر مدافع حرم می شود تولیدکننده: سازمان هنری رسانه ای اوج، مؤسسه ارغوان