مرور رده

شهدا

برگزاری نخستین جلسه هماهنگی ویژه برنامه ی ستاره‌های شهر

این ویژه برنامه ها چون هدفمند و منسجم برگزار می‌شوند، می‌توانند بسترساز دستاوردهای هنری ارزشمندی برای جامعه باشند و یاد و راه شهدا را زنده و پویا نگه دارند و در ادامه دستاورد ارزشمندی را برای کنگره بزرگ سرداران و 15 هزار شهید استان فارس به…