مرور رده

گراش

نقد و بررسی نمایش “قصه های نویسنده” در گراش

علیرضا خادم پور: یک نکته اصلی و معضل بسیار جدی که در منطقه داریم، بحث انتخاب متن است. معضل بیشتر گروه‌های نمایشی این است که متنی را انتخاب می‌کنند که که روز اول جذاب است، و بعد که می‌خواهند آن را ایرانی کنند و قطعه‌های نامناسب را حذف کنند،…