مرور رده

قیر و کارزین

تجلیل از آزادگان وجانبازان شهرستان قیروکارزین در سالروز ورود غرور آفرین آزادگان به میهن

تجلیل از آزادگان شهرستان قیروکارزین به مناسبت سالروز ورود آزادگان به میهنبه مناسبت سالروز ورود آزادگان به میهن ، مراسم تجلیل از آزادگان شهرستان با حضور خانواده های معزز شهداء ، ایثارگران ،آزادگان و فرماندار، امام جمعه و مدیران…