مرور رده

فسا

برگزاری جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان

تشکیل جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان در محل فرمانداری و بحث و گفتگو پیرامون کتابخانه های در حال ساخت ، کتابخانه های فعال و پروژه کتابخانه زاهدی و درخواست برگزاری یک جلسه با حضور شهرداریه و بخشداریها