مرور رده

سپیدان

کارگاه آموزشی بازیگری جلوی دوربین مرحله مقدماتی خود را در شهرستان سپیدان به پایان رساند

کارگاه بازیگری جلوی دوربین به منظور آموزش و انتخاب هنرمندان جهت بازیگری سریال و فیلم های مختلف با مربی گری آقای اسمائیل راد و با حضور آقای اصغر حیدری بازیگر سریالهای تلویزیون کار خود را به خط پایان رساند