مرور رده

اوز

دیدار مسئول اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اوز با شاعر، نویستده و عضو انجمن ادبی تائب (صحبت یار)

فروغ هاشمی: بسیاری از از هنرمندان و فرهنگوران انتظار زیادی ندارند و صرف اینکه به هنرشان اهمیت بدهیم خوشحال خواهند شد و تاثیر آن در تولیدات هنری و فرهنگی آنها خواهیم دید.