مرور رده

اقلید

دومین جلسه صحبت یار در اقلید

طرح استانی صحبت یار که از سوی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی فارس جهت تقدیر از پیشکسوتان فرهنگی هنری می باشد دومین برنامه از سری برنامه های صحبت یار در شهرستان اقلید ازمحمد علی ترابی عکاس و پیشکسوت هنری تقدیر به عمل آمد