مرور رده

آباده

غوغای پرواز و آواز در آباده

موسیقی سنتی ایران یک هویت برجای مانده از تمدن و تاریخ چند هزار ساله ی میهن عزیزمان است ، هر دستگاه موسیقی سنتی ایران روایتی از فرهنگ سنتی و نواحی ایران است و بر همین اساس می بایست در حفظ و حراست از این هویت مقدس کوشید

به مناسبت هفته ی حجاب و عفاف ، مجموعه غزل ( دشت ارغوان ) در آباده منتشر شد .

چاپ و نشر کتاب ، هویت فرهنگی ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی است ، می بایست بیش از پیش به حمایت از مولفین در حوزه ی چاپ و نشر کتاب دقت نظر شود که این مسیر تعالی فرهنگ در جامعه را به همراه دارد