مرور رده

آباده

تجهیز انجمن سینمای جوانان ایران دفتر آباده در آینده ای نزدیک

توجه به حوزه فرهنگ و هنر می تواند از آسیب های اجتماعی جلوگیری کند و به همین منظور باید در راستای پیشبرد اهداف عالیه فرهنگ و هنر ، فعالیت های چشمگیرتری صورت پذیرد ، انجمن سینمای جوان آباده نیاز به توسعه ی فیزیکی ساختمان خود دارد و این مهم…

گام بلند دانش آموزان آباده برای مبارزه با آسیب های اجتماعی

آسیب های اجتماعی یک موردی نیست که بگوییم به صورت اتفاقی رخ داده و موضوعاتی که در این بحث وجود دارد هر کدام سر منشاء فقر فرهنگی بوده و باید توجه جدی برای مبارزه با آن صورت پذیرد ، اعتیاد و مواد مخدر ، طلاق ، ناهنجارهای اجتماعی ، معضلات…

تدوین برنامه های هنرمندان آباده برای مبارزه با آسیب های اجتماعی

اعتیاد و مواد مخدر یک پدیده ی شومی است که سال هاست گریبان گیر بسیاری از خانواده ها شده و صد افسوس که ویرانی های فراوانی همچون : طلاق ، فرار از منزل و خانواده ، خود کشی و ... را در بین مردان و زنان به خصوص نوجوانان و جوانان عزیز را داشته است

نگارخانه استاد ذوالفنون آباده تجهیز شد

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آباده گفت : شهرستان آباده سال ها از وجود سالن نگارخانه بی بهره بود و هنرمندان عزیز این دیار فضای لازم و استاندارد را برای برگزاری نمایشگاه در اختیار نداشتند که به لطف خدا این مهم در سال 97 تحقق یافت و…

شورای فرهنگ عمومی شهرستان آباده تشکیل جلسه داد ؛ تأکید بر کاربردی شدن جلسات شورای فرهنگ عمومی

اولویت مهم و اساسی که می تواند راهگشای بسیاری از مسائل و مشکلات باشد همین شورای فرهنگ عمومی است و تحقق موارد و پیشنهادات و برنامه های آنان با همکاری و اتحاد کلیه ادارات و نهادها برای عملیاتی شدن مصوبات شورای فرهنگ عمومی اتفاق می افتد و در…