تقدیر از بانوی سروستانی به عنوان عضو نمونه و برتر جوان کتابخانه های استان فارس

فاطمه عربی عضو جوان برتر کتابخانه های عمومی استان فارس، بانوی فرهیخته، مترجم و عضو کتابخانه عمومی علامه طباطبایی واقع در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سروستان معرفی شد.