پایان نخستین دوره کارگاه‌های تخصصی، منطقه ای انجمن های ادبی استان فارس

دومین دوره کارگاه‌های تخصصی، منطقه ای انجمن های ادبی استان فارس، پنجم بهمن ماه در شهرستان های آباده، کازرون، جهرم، بیضا و فیشور اوز شروع و برگزار شد و در یازدهم اسفندماه ١۴٠١ به پایان رسید.

دیدار صمیمانه ی معاون فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با اعضای انجمن ادبی باغ…

غلامرضا خوش اقبال معاون فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با اعضای انجمن ادبی در باغ شاعران شیراز دیدار و با هم به گفتگو پرداختند.