تاکید بر دیدگاه مردم‌دارانه در برنامه های یادروز حافظ

دومین نشست برگزاری آیین‌های بزرگداشت یادروز حافظ، با حضور غلامرضا خوش‌اقبال، معاون امور فرهنگی و رسانه و سید رسول موسوی‌نژادیان، معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، کاووس حسن‌لی، مدیر بنیاد حافظ‌شناسی، محمد…

در پاسداشت سردار بی‌سر؛ رویداد سرونگاشت در فارس برگزار می‌شود

معاون امور فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس اعلام کرد که در راستای پاسداشت مقام سردار شهید عبدالله اسکندری، رویداد فرهنگی و هنری سرونگاشت با همکاری جامعه بزرگ فرهنگ و هنر استان برگزار می‌شود.

در پاسداشت سردار بی‌سر؛ رویداد سرونگاشت در فارس برگزار می‌شود.

معاون امور فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس اعلام کرد که در راستای پاسداشت مقام سردار شهید عبدالله اسکندری، رویداد فرهنگی و هنری سرونگاشت با همکاری جامعه بزرگ فرهنگ و هنر استان برگزار می‌شود.

در پاسداشت سردار بی‌سر؛ رویداد سرونگاشت در فارس برگزار می‌شود.

معاون امور فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس اعلام کرد که در راستای پاسداشت مقام سردار شهید عبدالله اسکندری، رویداد فرهنگی و هنری سرونگاشت با همکاری جامعه بزرگ فرهنگ و هنر استان برگزار می‌شود.

در پاسداشت سردار بی‌سر؛ رویداد سرونگاشت در فارس برگزار می‌شود.

معاون امور فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس اعلام کرد که در راستای پاسداشت مقام سردار شهید عبدالله اسکندری، رویداد فرهنگی و هنری سرونگاشت با همکاری جامعه بزرگ فرهنگ و هنر استان برگزار می‌شود.