دکتر محمد باقر عامری نیا؛ نویسنده، استاد دانشگاه و حقوقدان از دیار چاهورز لامِرد (قسمت دوم)

در راستای برگزاری همایش بزرگداشت اهالی قلم شهرستان لامرد، نویسندگان، شاعران، نخبگان، حقوق دانان، اساتید دانشگاه به قلم محمد هنرپیشه رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لامرد به جامعه فرهنگی فارس معرفی می شوند. این شماره اختصاص دارد به جناب دکتر محمد باقر عامری نیا؛ نویسنده، حقوق دان، استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری از دیار چاهورز ( دهستان شیخ عامر) لامِرد که در قسمت دوم با تالیفات و مقالات پژوهشی این نویسنده چیره دست دیارمان آشنا می شویم.

0 1,011

در راستای برگزاری همایش بزرگداشت اهالی قلم شهرستان لامرد، نویسندگان، شاعران، نخبگان، حقوق دانان، اساتید دانشگاه به قلم محمد هنرپیشه رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لامرد به جامعه فرهنگی فارس معرفی می شوند. این شماره اختصاص دارد به جناب دکتر محمد باقر عامری نیا؛ نویسنده، حقوق دان، استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری از دیار چاهورز ( دهستان شیخ عامر) لامِرد که در قسمت دوم با تالیفات و مقالات پژوهشی این نویسنده چیره دست دیارمان آشنا می شویم.

سوابق پژوهشی :

الف ) تألیفات

1.باحسین تاعرش

این کتابت اکنون هفت بارتجدیدچاپ شده است. مولف دراین کتاب درواقع به بهره وری عرفانی ازخصوصیات اباعبدالله الحسین (ع) پرداختهاست. تبیین جایگاهارتباط سلوکی بااباعبدالله (ع) واهمیت آن،اسرارگریه براباعبدالله،اسرارزیارت حضرت،اسرارتربیت واسرارلعنت برکشندگان حسین (ع) ودستورالعملهای مختلف آن ذکرشده است. این کتاب دارای یک مقدمه وچهارفصل وهرفصل دارای دوبخش نظری وعملی میباشد.

2.جایگاه حقوق عدالت اجتماعی دراسلام

از آنجائیکه مولف موضوع عدالت اجتماعی را چشمگیرتر از بقیه پدیده اجتماعی یافته و جامعه را تشنه عدالت دیده است با توجه به بضاعت علمی خود به مبانی نظری و راهکارهای عملی اجرای عدالت پرداخته است. ایشان در دو دفتر مجزا اقدام به چاپ این مجموعه درسال 1382 نموده است. در دفتر اول، مولف به کلیات مبانی نظری و عدالت  اقتصادی و دردفتر دوم به عدالت قضایی(اصول سیاست کیفری اسلام) و عدالت سیاسی پرداخته است. این نویسنده در پایان از 50 ماخذ و منبع نام می برد که وی از آنها بهره گرفته است.

3.شبیه سازی انسانی درآیینه فقه،اخلاق وحقوق

این کتاب ارزشمند در سال 1386 توسط انتشارات راه سبز قم به تیراژ 1050 جلد به چاپ رسیده است. در این کتاب به مفهوم فرایند، تاریخچه و اقسام شبیه سازی، شبیه سازی در نظام اخلاقی و فقهی پرداخته و در فصل پایانی به نقد و بررسی نهایی و نتیجه گیری و پیشنهاد می پردازد. مولف این اثر را به همسرش که او را در طول دوران تحصیل یاری نموده، تقدیم داشته است.

4.درآمدی بر وحیانیت الفاظ قرآن:

این کتاب نتیجه پژوهشی پیرامون وحیانیت الفاظ قرآن در پاسخ به شبهه وحیانی نبودن این کتاب الهی است. این پژوهش شامل یک مقدمه و سه فصل است. نگارنده در مقدمه در مورد جفاهای تاریخی که در حوزه های مختلف کلامی، فلسفی، تفسیر، فقهی،اصولی و سیاسی نسبت به قرآن صورت گرفته، سخن رانده و در فصل اول نگاهی کوتاه به تاریخچه مساله کلام الهی و یادآوری گفتارهایی از متکلمان و فلاسفه، داشته است و در فصل دوم به بررسی نظری وحیانیت الفاظ قرآن و در فصل سوم شبهه وحیانی نبودن الفاظ قرآن را طرح و به آن پاسخ داده است.این اثر مورد تشویق و تایید مرکز کامپیوتری علوم اسلامی قرار گرفته و در نرم افزار علوم قرآنی آن مرکز نیزمنتشر شده است.

5.درآمدی برروانشناسی وکالت:

این کتاب به نحوه برگزاری کارگاههای آموزشی جهت کارآموزان وکالت و به راهنمایی موفقیت وکلا در این حرفه پرداخته است. ایشان بحث از روانشناسی کاربردی وکالت و نیز انتقال تجربیات در پنج فصل پرداخته است. رابطه وکیل با خودش، با موکل، باطرف مقابل، با همکار وکالتی اش و با دادگاه از این مباحث پنجگانه است.

6.مقدمه،تصحیح وتنظیم اسرارنامه سلوک: اثر حکیم متاله مرحوم حسینعلی ملک نسب اردکانی

ایین کتاب شرحی است منظوم و عرفانی بر منازل السایرین خواجه عبدالله انصاری

7.مقدمه،تصحیح وتنظیم اسرارنامه حج  اثر حکیم متاله مرحوم حسینعلی ملک نسب اردکانی

این کتاب تبیین مناسک حج و اسرار آن به صورت منظوم است

8.چالشهای حقوقی خلق پول  ( در دست انتشار)

این کتاب نقدی فقهی حقوقی بر پدیده بانکی خلق پول است.

ب) مقالات

الف: مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی :

۱_ تاملی در امکان معافیت مادر از حد قذف با نگاهی به تعمیم ادله (چاپ شده در فصلنامه علمی پژوهشی فقه ، سال بیست و ششم ، شماره ۹۷ بهار ۱۳۹۸.

۲  _ ارزیابی نظریه زبان شناختی نصر حامد ابوزید درباره قرآن (چاپ شده در شماره ۶ بهار و تابستان  ۹۴دو فصلنامه علمی پژوهشی تفسیر و زبان قرآن )

 ۳_ استناد به روح قانون در دادرسی (چاپ شده درشماره ۲۳ بهار ۹۶ مجله علمی پژوهشی مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز) .

۴_ _ تزاحم  فناوری همتاسازی انسانی با اخلاق زیستی اسلامی ( چاپ شده در شماره دوم   سال ۱۳۹۰   مجله علمی پژوهشی اخلاق زیستی).

 

۵_  فقه جاهلی ماهیت،مبانی و کاربردها (چاپ شده در شماره ۱۲ پاییزو زمستان ۹۲ مجله علمی پژوهشی مبانی حقوق اسلامی) .

۶_  امکان اجبار مستاجر به قلع و قمع اعیانی بعد از انقضاء مدت اجاره (تحلیل فقهی حقوقی ماده ۵۰۴ قانون مدنی) . چاپ شده در شماره ۱۵ بهار وتابستان ۹۴ مجله علمی پژوهشی مبانی حقوق اسلامی).

۷ _ اصل راهبردی حاکمیت اراده در حقوق ایران و انگلیس ( چاپ شده در شماره چهل و پنجم ، پاییز ۱۳۹۸ فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین‌الملل).

۸_ بررسی فقهی حقوقی انفساخ نکاح ناشی از موت مغزی و آثار آن بر روابط زوجین (چاپ شده در شمار۴۸ تابستان ۱۳۹۹ فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین‌الملل).

۹_ نگرشی فقهی به نقش ازدواج سفید و جایگاه ازدواج موقت در تحول قوانین نظام خانواده در جامعه اسلامی (چاپ شده در فصلنامه علمی پژوهشی فقه و مبانی حقوق اسلامی ، سال سیزدهم ، شماره ۳ ، پاییز ۱۳۹۹).

۱۰_ استقلال قضائی در حقوق ایران و انگلیس ( چاپ شده در فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین‌الملل ، سال یازدهم ، شماره چهل و یکم ، پاییز ۱۳۹۷).

۱۱_ بررسی انفساخ  عقد نکاح ناشی از موت فرضی و آثار آن بر روابط زوجین در حقوق ایران و مصر( پذیرش شده جهت چاپ در شماره ۶۷ فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی بابل ).

۱۲_ اصل علنی بودن دادرسی در حقوق ایران ، فقه اسلامی و حقوق انگلیس (فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی بابل، پاییز۱۴۰۰ ، دوره ۱۷ ، شماره ۶۷ ).

۱۳_ بررسی جرم شناختی اعتراض ، آشوب و شورش با نگاهی به جایگاه آنها از منظر حقوقی (پذیرش شده جهت چاپ در ویژه نامه پاییز ۱۴۰۰ فصلنامه پژوهش های سیاسی و بین‌المللی).

۱۴_ سفاهت از مقیاس گذاری های فقهی_حقوقی تا معیارهای روانشناختی ( پذیرش شده جهت چاپ در فصلنامه علمی پژوهشی فقه پزشکی ).

۱۵ _نقد و بررسی دیدگاههای اهل سنت در شبیه سازی انسانی ( چاپ شده درشمار۲۱تابستان  ۱۳۸۲مجله علمی پژوهشی فقه و مبانی حقوق  دانشگاه ازاد بابل ).

۱۶_ مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری ناشی ازعدم پرداخت مالیات قطعی شده شرکت ( پژوهشنامه مالیلت ، پاییز ۱۴۰۰ ، شماره ۹۹).

۱۷_  مسئولیت مدنی فرار مالیاتی مدیران شرکتهای تجاری با فاکتور صوری از نگاه فقهرو حقوق ( فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی ، پاییز ۱۴۰۰، سال سوم ، شماره ۳ ).

۱۸_ پژوهشی فلسفی کلامی  در باره وحیانیت الفاط قرآن کریم ( فصلنامه نامه الهیات ،پاییز ۱۳۹۶، سال دهم ، شماره ۴۰ ).

۱۹_ مقایسه انفساخ عقد نکاح ناشی از ایحاد قرابت رضاعی پس از عقد نکاح در حقوق ایران و مصر ( فصلنامه پژوهشهای سیاسی و بین المللی ، تابستان ۱۴۰۱ ).

۲۰_ بررسی تطبیقی ماهیت جوینت ونچر قراردادی با نگاهی بر فقه امامیه و قوانین مدنی و تجارت ایران ( پژوهشنامه حقوق تطبیقی دانشگاه مازندران ، بهار ۱۴۰۱، دوره ۵، شماره ۲).

ب:مقالات علمی تخصصی :

۱_  مفهوم شناسی مولوی در مثنوی طاقدیس ( چاپ شده در شماره  ۳ ، پاییز و زمستان ۹۲  مجله علمی ترویجی کاشان شناخت ).

۲ _سهم آخوند کاشی در ترویج حکمت متعالیه صدرایی (چاپ شده در شماره  ۱۵   پاییز و زمستان۹۴  مجله علمی تخصصی کاشان شناخت). 

۳_ نگاهی دوباره به مدل حکومتی مشروطه در ایران (چاپ شده در شماره پاییز و زمستان ، ۱۳۹۴مجله  علمی تخصصی حقوق اساسی).

۴_  نگاهی به حکم حکومتی و جایگاه ان  در فقه سیاسی معاصر ( چاپ شده در شماره  ۲۰ پاییز و زمستان۹۲ مجله علمی تخصصی حقوق اساسی).

۵  _وضعیت خیار غبن در اقتصاد نا متوازن  (چاپ شده در  شماره   ۱ بهار۹۲   مجله علمی تخصصی کانون وکلای دادگستری فارس).

 ۶_ تاثیر عدم رعایت اصول خاص عقد بیمه بر تعهدات بیمه گر  ( چاپ شده در شماره چهارم،  زمستان ۹۲ مجله علمی تخصصی کانون وکلای دادگستری فارس ).

۷_ نقش اقامتگاه در تعیین قانون حاکم و حدود تاثیر آن بر حل تعارض قوانین ( چاپ شده در شماره دوم فصلنامه مطالعات حقوقی سروش میزان ).

۸_ سیری در باب تحول نفقه زنان از عصر جاهلیت تا اسلام ( چاپ شده در شماره دوازدهم فصلنامه علوم انسانی ، خرداد ۱۳۹۵).

ج:مقالات منتشره در مجموعه مقالات علمی

 1. تحمل مدنی نظریه ای پویا در اندیشه سیاسی اسلام ( ارایه شده در سلسله نشست‌های حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی و چاپ شده در کتاب در تکاپوی حقوق عمومی زیر نظر انجمن علمی داتشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی).
 2. بررسی فقهی حقوقی پیوند اعضا ( چاپ شده در مجموعه مقالات سومین کنگره بین‌المللی حقوق پزشکی ، حقوق بیماران ، دانشگاه شهید بهشتی و انجمن علمی حقوق پزشکی ایران ، ۱۳۸۹).
 3. خاستگاههای فقهی حقوقی ضرورت وکالت در دعاوی و نقش آن در صیانت از حقوق شهروندی ( چاپ شده در مجموعه مقالات همایش ملی تبیین حقوق شهروندی از منظر فقه ، حقوق و علوم انسانی iscاذرماه ۹۶  ، انجمن علمی فقه و حقوق شهروندی ایران ، ۱۳۹۶isc).

  د: مقالات ارائه شده در همایش های  بین المللی و ملی وغیره:

 1. موانع و چالشها ی تجارت الکترونیک در ایران ( ارائه شده در اولین کنفرانس بین‌المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی isc   سال ۲۰۱۵ ).
 2. رفع موانع توسعه تجارت الکترونیک در راستای توسعه‌ الکترونیک دولت پویا (ارائه شده در اولین کنفرانس بین‌المللی حقوق وتوسعه الکترونیک پویاisc   سال ۲۰۱۵م).
 3. بررسی تشابهات حق حبس در عقود معوض در فقه امامیه و حقوق فرانسه ( ارائه شده در همایش بین‌المللی حقوق و فقه اسلامی ، تهران آذر ماه ۹۶).
 4. بررسی تمایزات حق حبس در عقود معوض در فقه امامیه و حقوق فرانسه (ارائه شده در همایش بین‌المللی حقوق و فقه اسلامی ، تهران آذرماه ۹۶).
 5. استثنائات قاعده فقهی احترام مال مسلمان و عمل او ( ارائه شده در دومین همایش ملی عدالت،اخلاق،فقه و حقوق دانشگاه ازاد اسلامی میبد ،آذرماه ۹۴).
 6. قلمرو کاربرد اصل تاخر حادث (ارائه شده در دومین کنفرانس ملی حقوق ، الهیات و علوم سیاسی ، شیراز ۱۳۹۶).
 7. قلمرو کاربرد اصل مثبت در حقوق (ارائه شده در دومین کنفرانس ملی حقوق ، الهیات و علوم سیاسی ،شیراز ۱۳۹۶).
 8. بررسی مقایسه‌ای گارانتی با مقررات قانون مدنی ( ارائه شده در ملی علوم اسلامی ، حقوق و مدیریت ، دانشگاه علمی کاربردی استانداری قم ، آذر ماه ۱۳۹۵).
 9. بررسی قواعد فقهی حقوقی معارض با یافته های پزشکی _مطالعه موردی باروری_ (ارائه شده درهمایش بین‌المللی حقوق ،علوم سیاسی ومعارف اسلامی ،تهران ۱۳۹۶).
 10. قاعده‌های فقهی حقوقی معارض با علم پزشکی _پیوند اعضا_( ارائه شده [2] [3]  در همایش بین‌المللی  حقوق ،علوم سیاسی و معارف اسلامی ، تهران ۱۳۹۶)  .
 11. وکالت در مقام بیع در حقوق ایران ( ارائه شده در پنجمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضائی ، تهران خرداد1397)
 12. غبطه و نقش ان در اعمال حقوقی به نمایندگی ( ارائه شده در همایش هفته پژوهش در دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج آذر ماه ۱۳۹۰).
 13. مفاد و مستندات قاعده فقهی احترام ( ارائه شده در دومین همایش ملی عدالت،اخلاق،فقه و حقوق ،دانشگاه ازاد اسلامی میبد ،آذرماه ۹۴).
 14. تحلیل ماهیت عقد موقت وجایگاه آن در اسلام و قوانین حقوقی ایران ( ارائه شده در دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حقوق ، ۱۳۹۷ ).
 15. بررسی معیارها و چگونگی تعیین مهر المتعه در فقه امامیه ، حقوق و رویه قضائی ایران ( دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حقوق، ۱۳۹۷ ).
 16. تاثیر مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا بر میزان رضایتمندی زیان دیدگان مالیات ( همایش ملی کرونا در آینه قرآن و اندیشه های فقهی پ حقوقی ، بهمن ماه ۱۴۰۰ دانشگاه یاسوج).
 17. نکته های بنیادین درحرفه وکالت ، همایش استانی هفته پژوهش ، آذرماه ۱۴۰۰ ).

ه: راهنمایی ، مشاوره و داوری پایان نامه ها ی ارشد ، رساله های دکتری و مقالات همایشها

 این استاد تلاشگر همچنین راهنمایی،مشاوره و داوری  قریب ۳۰۰ پایان نامه ، رساله های دکتری دانشجویی در دانشگاههای مختلف ونیز داوری مقالات متعدد همایشهای علمی و مجلات را در عمر ۵۲ ساله خود دارد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پانزده − پنج =