مراسم پیاده روی کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گرامیداشت سوم خرداد و زیارت قبور شهدا

پیاده روی کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس و زیارت تپه نورالشهدا و قبور شهدای گمنام به همراه قرائت زیارت عاشورا برگزار گردید.

0 281

 

مراسم پیاده روی کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با هدف ارتقاء سلامت کارکنان عکاس: محمدسجادشاه محمدی
مراسم پیاده روی کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با هدف ارتقاء سلامت کارکنان                      عکاس: محمدسجادشاه محمدی
مراسم پیاده روی کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با هدف ارتقاء سلامت کارکنان عکاس: محمدسجادشاه محمدی
مراسم پیاده روی کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با هدف ارتقاء سلامت کارکنان                              عکاس: محمدسجادشاه محمدی
مراسم پیاده روی کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با هدف ارتقاء سلامت کارکنان
مراسم پیاده روی کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با هدف ارتقاء سلامت کارکنان
مراسم پیاده روی کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با هدف ارتقاء سلامت کارکنان
مراسم پیاده روی کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با هدف ارتقاء سلامت کارکنان
مراسم پیاده روی کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با هدف ارتقاء سلامت کارکنان
مراسم پیاده روی کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با هدف ارتقاء سلامت کارکنان
مراسم پیاده روی کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با هدف ارتقاء سلامت کارکنان عکاس: محمدسجاد شاه محمدی
مراسم پیاده روی کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با هدف ارتقاء سلامت کارکنان                     عکاس: محمدسجاد شاه محمدی
مراسم پیاده روی کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با هدف ارتقاء سلامت کارکنان
مراسم پیاده روی کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با هدف ارتقاء سلامت کارکنان                     عکاس: محمدسجادشاه محمدی

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهارده + نوزده =