روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی

۲۵ اردیبهشت روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، بزرگ‌ترین حماسه‌سرای ایران

0 180

غلامرضا خوش اقبال معاون فرهنگی و امور رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس اولین روز کاری خود را با روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی آغاز کرد.

روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی عکاس: ذبیح الله قربانی
روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی
عکاس: ذبیح الله قربانی
روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی عکاس: محمدسجاد شاه محمدی
روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی
عکاس: محمدسجاد شاه محمدی
روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی عکاس: محمدسجاد شاه محمدی
روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی
عکاس: محمدسجاد شاه محمدی
روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی عکاس: محمدسجاد شاه محمدی
روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی
عکاس: محمدسجاد شاه محمدی
روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی عکاس: ذبیح الله قربانی
روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی
عکاس: ذبیح الله قربانی
روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی عکاس: ذبیح الله قربانی
روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی
عکاس: ذبیح الله قربانی
روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی عکاس: محمدسجاد شاه محمدی
روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی
عکاس: محمدسجاد شاه محمدی
روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی عکاس: محمدسجاد شاه محمدی
روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی
عکاس: محمدسجاد شاه محمدی
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه × یک =