بزرگداشت روز فردوسی؛ بدیهه سرایی منصور پدرام شاعر لارستانی

در راستای بزرگداشت روز حکیم ابوالقاسم فردوسی شاعر نام آشنای لارستانی اشعاری بدیهه سُرایید.

0 298

ای بلند آوازه نامت درزبان
ای سخن پرداز با نام ونشان
ای نگهبان زبان پارسی
در فراز وشیب ما ایرانیان
ای سترگ واستوارِ سرفراز
واژه شد پرورده از تو بی گمان
پرشکوه آمد،از اقدامت سخن
افتخار و فخر ما باشد ازآن
تا ابد مانا بمان استاد توس
گرچه بیگانه نخواهد این بیان
ای که داری واهمه از نشر آثار حکیم
عرصه مردان مرد است صحنه هر داستان
هرکه دارد ِعرق آب وخاک خویش
نام فردوسی نماید نقش جان
کیست تا شهنامه او را نداند افتخار
یا نخواند واژه،واژه از زبان داستان
رنج سی سال است قدر و قیمتش
آی ایرانی بهایش قدر دان
مرزوبوم و آب و خاکت ای وطن
مانده پا برجا هنوز از این نشان
گوش جانت را نوازش می دهد
چون دهد داد سخن فردوسی از آزادگان
ای غرور مردم این سرزمین
آشنا با آب وخاک و خانمان
ای تمام هستی ات بی کم وکاست
تو بر این دفتر نهادی بی امان
نازمت ، مردی نمودی ای حکیم
تا بماند پارسی گو جاودان
عرضه کردی این گران آثار خویش
نیست مانندش به تاریخ و زمان
پارسی گویان به هر قوم ودیار
پاس فردوسی است در پیر وجوان
بر روان پاک تو ،پدرام ،خواند
این سرودت با درود از نای جان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × دو =