آیین تودیع و معارفه معاونین فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس

0 113

مراسم تودیع امید امید بخش معاون فرهنگی پیشین و معارفه غلامرضا خوش اقبال معاون فرهنگی جدید و همچنین تودیع بهروز مرامی معاون هنری پیشین و معارفه سید رسول موسوی نژادیان معاون هنری جدید صبح شنبه 24 اردیبهشت ماه 1401 با حضور حمید رضا قانعی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس برگزار شد.

آیین تودیع و معارفه معاونین اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی فارس عکاس: محمد سجاد شاه محمدی
آیین تودیع و معارفه معاونین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس
                                                      عکاس: محمد سجاد شاه محمدی
آیین تودیع و معارفه معاونین اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی فارس عکاس: محمد سجاد شاه محمدی
آیین تودیع و معارفه معاونین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس
                                                 عکاس: محمد سجاد شاه محمدی
آیین تودیع و معارفه معاونین اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی فارس عکاس: محمد سجاد شاه محمدی
آیین تودیع و معارفه معاونین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس
                                            عکاس: محمد سجاد شاه محمدی
آیین تودیع و معارفه معاونین اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی فارس عکاس: محمد سجاد شاه محمدی
آیین تودیع و معارفه معاونین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس
                                  عکاس: محمد سجاد شاه محمدی
آیین تودیع و معارفه معاونین اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی فارس عکاس: محمد سجاد شاه محمدی
آیین تودیع و معارفه معاونین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس
                                     عکاس: محمد سجاد شاه محمدی
آیین تودیع و معارفه معاونین اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی فارس عکاس: محمد سجاد شاه محمدی
آیین تودیع و معارفه معاونین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس
                                         عکاس: محمد سجاد شاه محمدی
آیین تودیع و معارفه معاونین اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی فارس عکاس: محمد سجاد شاه محمدی
آیین تودیع و معارفه معاونین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس
                                            عکاس: محمد سجاد شاه محمدی
آیین تودیع و معارفه معاونین اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی فارس عکاس: محمد سجاد شاه محمدی
آیین تودیع و معارفه معاونین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس
                                                عکاس: محمد سجاد شاه محمدی
آیین تودیع و معارفه معاونین اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی فارس عکاس: محمد سجاد شاه محمدی
آیین تودیع و معارفه معاونین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس
                                                  عکاس: محمد سجاد شاه محمدی
آیین تودیع و معارفه معاونین اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی فارس عکاس: محمد سجاد شاه محمدی
آیین تودیع و معارفه معاونین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس
                                         عکاس: محمد سجاد شاه محمدی

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیست − 5 =