مردم به جای مسئولین شیراز ؛ سعدی

در این مصاحبه از مردم پرسیده شده که اگر به جای مسئولین بودند برای شناساندن سعدی چه اقداماتی انجام می دادند.

0 371

در این مصاحبه از مردم پرسیده شده که اگر به جای مسئولین بودند برای شناساندن سعدی چه اقداماتی انجام می دادند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 × 3 =