نمایش مرز به کارگردانی مجتبی حسینی مورد بازدیداعضای هیات بازبین شهرستان خنج قرار گرفت.

نمایش مضمونی ضد جنگ و شخصیت های تیپیک و فضایی ناکجاآبادی دارد. 

0 207

به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خنج از نمایش مرز به کارگردانی و نویسندگی مجتبی حسینی بازبینی شد.با حضور اعضای هیات بازبین، شیخ محمد صدیقی (کارشناس دینی) محمدصادق میری (کارشناس اجتماعی) کرامت اله امینی(کارشناس سیاسی) قطب الدین رنجبر (کارشناس نمایشی) حسام الدین پریدخت (کارشناس نمایشی) از نمایش طنز مرز بازبینی شد که نواقص طی یک صورتجلسه به کارگردان اعلام شد و در نهایت مورد تایید اعضا قرار گرفت. این نمایش کمدی که سرپرستی آن را محمدجواد عباسی بر عهده دارد مضمونی ضد جنگ و شخصیت های تیپیک و فضایی ناکجاآبادی دارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیست + هشت =