درد دل های سندی مؤمنی از آسیب های جایزۀ کتاب/ داوران نام آشنای تکراری، داورانی که نمی شناسیم! و کدام ناشر؟

سندی مؤمنی به عنوان نویسنده و منتقد، آسیب های جایزۀ کتاب سال استان فارس را در سه مشکل عمدۀ دانست و گفت: با توجه به اینکه​ تا کنون داوران، نام آشنای تکراری بوده اند و همچنین داورانی که نمی شناسیم! لازم است تا مبحث کدام ناشر؟ نیز مورد نقد و بررسی و بازنگری قرار گیرد.

0 140

نویسنده «کولی با شکلات تلخ» معتقد است: به گمانم این رویداد فرهنگی مهم، زمانی می تواند تأثیرگذار باشد که سه مشکل عمدۀ خود را برطرف کند:

دبیرخانه

جشنواره‌ ای موفق و معتبر خواهد بود که گروهی از فعالان ادبی در دبیرخانۀ آن نقش آفرینی کنند و بتوانند مخاطبان خود را از سراسر استان شناسایی کرده و به موقع آن ها را از این رویداد فرهنگی مطلع کنند. متأسفانه دبیرخانه در سال اول این جایزه ضعیف و ناکارآمد بود و در دورۀ دوم نیز نتوانست کاستی های دورۀ اول را برطرف کند.

داوری

نخست: داوران نام آشنای تکراری

بدون شک در استان فارس و خصوصاً شهر شیراز چهره های ادبی بزرگی وجود دارند که توانایی و صلاحیت داوری هر جشنواره ای را خواهند داشت؛ اما متأسفانه تکرار نام نویسندگان شهر شیراز در داوری های اکثر جشنواره ها مخاطب را بدبین و دلزده می کند. درست است که مقولۀ داوری در هر جایزه ای مناقشه انگیز است؛ اما می توان با شناسایی و وارد کردن نام های تازه از طرفی هم فرصتی به سایر هنرمندان بدهیم و هم این علامت سئوال بزرگ را از ذهن مخاطب دور کنیم که آیا این داور ها که نام شان در تمام جوایز دیده می شود آثار را با دقت لازم می خوانند؟ آیا تکرار نام عده ای، تحمیل سلیقه ای یکنواخت نیست؟

دوم: داورانی که نمی شناسیم!

شرط انصاف و اخلاق است که نویسنده بداند چه کسانی اثر و یا آثار او را داوری کرده اند. متأسفانه این موضوع در دورۀ دوم جایزه بیان نشد. در دورۀ اول نیز اسامی داوران تا زمان اختتامیه بیان نشد. این روزها حتی جشنواره های کوچک انجمن ها نیز اسامی داوران مراحل ابتدایی و نهایی خود را از همان ابتدا اعلام می کنند!

کدام ناشر؟

گویا این جشنواره، به آثاری می پردازد که ناشران استان منتشر کرده اند. این موضوع برای ناشران استان فارس فرصت خوبی است منتها اگر فرصتی برای تمام ناشرها باشد. در دوره اول از ناشران خارج از استان نیز برنده داشتیم و در دورۀ دوم نشر نویدگویی در تمام عنوان ها گوی سبقت را از سایر انتشارات ربوده بود! این شرایط برای شرکت کننده کمی گیج کننده است.

برگزیده شانزدهمین جشنواره کتاب و رسانه در سخن پایانی خود می گوید:

جایزۀ کتاب سال استان فارس، اعتبار خود را از آثاری خواهد گرفت که آفرینندگان آن بدانند در محیطی امن و با کمترین ضریب اشتباه از سوی عوامل برگزاری، قضاوت خواهند شد. مگر می شود در استان فارس که نویسندگان کودک و نوجوان و بزرگسال قدرتمندی وجود دارند، در دورۀ دوم جایزه، هیچ نماینده ای از ادبیات کودک و نوجوان و بزرگسال نداشته باشیم؟

امیدوارم جایزۀ کتاب استان فارس در دورۀ سوم میزبان کم خطا تری باشد تا نویسندگان و شاعران و پژوهشگران ارزشمند استان فارس با افتخار در این جایزه شرکت کنند. فراموش نکنیم که چه این جوایز و جشنواره ها چه باشند و چه نباشند، هنرمند کار خود را انجام می دهد.

سندی مؤمنی «نویسنده و منتقد»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 + دو =