شفقت و انواع آن در دیدگاه سعدی؛ دکتر حسین محمودی

"شفقت و انواع آن در دیدگاه سعدی" عنوان سخنرانی دکتر حسین محمودی در رویداد بر خوان دوست، سخنرانی های علمی یادروز سعدی در سال ۱۴۰۱، است.

0 298

“شفقت و انواع آن در دیدگاه سعدی” عنوان سخنرانی دکتر حسین محمودی در رویداد بر خوان دوست، سخنرانی های علمی یادروز سعدی در سال ۱۴۰۱، است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیست + هفت =