بررسی آثار منتشر شده در نقد و شرح سعدی به زبان ایتالیایی؛ دکتر ناهید نوروزی

دکتر ناهید نوروزی در رویداد بر خوان دوست سخنرانی های علمی یادروز سعدی در سال ۱۴۰۱ به بررسی آثار منتشر شده در نقد و شرح سعدی به زبان ایتالیایی پرداخت.

0 294

دکتر ناهید نوروزی در رویداد بر خوان دوست سخنرانی های علمی یادروز سعدی در سال ۱۴۰۱ به بررسی آثار منتشر شده در نقد و شرح سعدی به زبان ایتالیایی پرداخت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج × چهار =