دیدگاه سعدی در زمینه اقلیت های دینی ؛ سید علی میرفتاح

سید علی میرفتاح در رویداد بر خوان دوست به بحث پیرامون دیدگاه سعدی در زمینه اقلیت های دینی پرداخت.

0 325

سید علی میرفتاح در رویداد #بر_خوان_سعدی به بحث پیرامون دیدگاه سعدی در زمینه اقلیت های دینی پرداخت.

انتقادی که به سعدی در برخی از آثار او وارد شده نوع نگاه او به اقلیت هاست اما اگر با زبان طنز سعدی آشنایی داشته باشیم می توان دریافت که مواردی از این دست دیدگاه شخص سعدی نیست بلکه گزارشی است از تمدن اسلامی آن دوران که سعدی ارایه می دهد.

وی در سخنان خود به چرایی دیدگاه انتقادی نسبت به سایر ادیان در آثار ادبی همچون آثار سعدی پرداخت‌.

بخش عمده ای از ادبیات ما از انتزاع استفاده می کند و نه انضمام بنابراین می توانیم به شرط مواجهه منتقدانه با سعدی و دیگر بزرگان ادب پارسی از سعدی بیاموزیم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

6 − 1 =