اساتید علمی ستاد بزرگداشت نظامی تجلیل شدند

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس به عنوان دبیرخانه ستاد بزرگداشت حکیم نظامی برنامه های متعدد علمی را از پانزدهم تا بیست و یکم اسفند ماه سال گذشته برگزار کرده بود که در همین مسیر سخنرانان و اساتید علمی ستاد بزرگداشت نظامی مورد تجلیل قرار گرفتند.

0 302

برنامه های یاد شده که همه در سطح ملی بودند با همکاری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز و مرکز پژوهش های زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز و همچنین انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی شعبه فارس برگزار شد. در این سلسله برنامه های علمی در کنار سخنرانی های انجام شده، دانشجویان دکتری بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز آثار نظامی را بازخوانی کردند.

در مراسم تجلیل و قدردانی که به همین منظور در سالن سعدی بخش زبان و ادبیات فارسی برگزار گردید مهدی امید بخش معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و دکتر غلامرضا خوش اقبال دبیر اجرایی ستاد بزرگداشت نظامی در استان فارس حضور داشتند.

از اساتید گرانقدر همراه در این هفته دکتر محمد حسین کرمی رییس بخش زبان و ادبیات فارسی و دکتر زهرا ریاحی زمین رییس مرکز پژوهش های زبان وادبیات فارسی دانشگاه شیراز و دکتر رضایی دشت ارژنه رییس انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی شعبه شیراز حضور داشتند و از ایشان و دیگر اساتید بخش که در نشست های تخصصی ستاد بزرگداشت حکیم نظامی همراه بودند تجلیل شد.

در این نشست ها چهار استاد برجسته از دانشگاه های خارج از استان فارس نیز شرکت داشتند که لوح تقدیر و هدایای آنها ارسال شد.

در این برنامه ابتدا امید بخش معاون فرهنگی اداره کل قدردانی خود و مدیر کل فرهنگی و ارشاد اسلامی را اعلام کرد و استمرار این برنامه ها و همکاری را با مراکز علمی و دانشگاهی را به فال نیک گرفت. در ادامه غلامرضا خوش اقبال به عنوان دبیر اجرایی ستاد بزرگداشت حکیم نظامی قدردانی ویژه ای از همکاری بخش زبان و ادبیات فارسی؛ مرکز پژوهش های زبان و ادبیات فارسی و انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی شعبه شیراز داشت و با توجه به نگاه متعالی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی بر تداوم همکاریهای علمی و دانشگاهی با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس تاکید کردند و این دست برنامه ها را نقطه مشترک برای تعالی استان و فرهنگ ادبی استان فارس و شهر شیراز دانستند.

در ادامه دکتر زهرا ریاحی زمین به عنوان رییس مرکز پژوهش ها و دکتر رضایی دشت ارزنه به عنوان رییس انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی شعبه فارس و دکتر محمد حسین کرمی رییس بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز تشکر و قدردانی از همکاران علمی و همه عزیزانی که در روند تعالی ادبیات ایران به ویژه برنامه بزرگداشت حکیم نظامی در استان فارس داشتند اعلام داشته و بر تداوم همکاری ها تاکید کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

15 + 14 =