شعر از منصور پدرام شاعر نام آشنای لارستانی بمناسبت بزرگداشت روز سعدی

منصور پدرام شاعر نام آشنای لارستانی بمناسبت بزرگداشت روز سعدی اشعاری در وصف این شاعر گرانقدر سرود.

0 784

«مقام سعدی»
به سحر بیانت سخن رام توست
حلال وگوارا می ِ جام توست
به نظم تو هر واژه دررقص خویش
هم آوای نای بهنگام توست
،،گلستان،،پرنقش را هر زمان
بهاران ازآن دفتر ونام توست
طراوت اگر بارداز،،بوستان،،
چنین فصل شاداب فرزام توست
بهاری که هرگز نگیرد خـزان
هویدا براوراق وارقام توست
سخن ور خدایی به ملک ادب
به دیوان ودفتر چوپیغام توست
فرازَت نگیردبه دوران فرود
ترو تازه همواره ایهام توست
چوکلکت همه نظم ونثرآورد
نگردد کهن آنچه انجام توست
ادیبان طبع آزمون سـخن
اثرهایشان ره روگام توست
اگرشاعری شعر نغزی سرود
دراین را مدیون اقدام توست
دراوج کلامت کسی راه نیست
که آن رایت فتح بربام توست
چوبذر سخن کاشت استاد طوس
تناور به قامت از ابرام توست
نظامی چومیراب شداین درخت
ثمر را حلاوت ازآن گام توست
براوراق زرین اندرز وپند
به صدجلوه نقش دلارام توست
نهد هر که در ،،بوستان،،تو پای
سراندر قفا درپی گام توست
چوسوی ،،گلستان،،مرا شد نظر
بدیدم نشان نقشِ ،پدرام،توست

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 × 1 =