شورای فرهنگ عمومی شهرستان خنج در سال 1401 تشکیل جلسه داد

0 215

محمد لطفی مسئول تدوین نقشه مهندسی شهرستان خنج: بحث فرهنگ مهمترین بحث جامعه ماست .اینجا زمینه برای فعالیت فرهنگی بسیار زیاد است باید جهادی کار کنیم.کارگروهها رو باید مشخص کنیم. از 200 سال قبل دشمن های ما روی فرهنگ ما کار می کنند و ما هم باید در حد توان در شهرستان خودمان کارهای فرهنگی انجام بدهیم تا از تهاجم فرهنگی بکاهیم. آقای لطفی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نظریه فوکویاما در مورد مردم ایران گفت:ایرانی ها مانند پرنده دوبال دارند یک بال سرخ و ریشه در عاشورا دارد و مانند سیدالشهداء مقاومت می کنند و هرگز شکست را نمی پذیرند و یک بال سبز که ریشه در مهدویت و انتظار دارد . این پرنده در اوج پرواز می کند و یک سپر پولادین به نام ولایت فقیه دارد و تا این ولایت فقیه هست شما هرگز قادر به شکست نظامی آن نیستید. پس می گوید راهش درگیری نظامی با ایران نیست و راهش این است که شما بیایید کاری کنید که خود مردم دنبال شما بیایند و اعتقادات آنها را نشانه بگیرید. پس نیاز است که ما در حوزه فرهنگ بسیار بیشتر تلاش کنیم تا از این حوزه ضربه نخوریم. همه روسای ادارات بصورت شخصی در جلسات حضور پیدا کنند و کار انجام دهند.محمدرضا کریم پورامام جمعه: دانشگاه آزاد را به عنوان یک بازوی فرهنگی جهت تدوین نقشه مهندسی فرهنگی انتخاب کردیم با کمک کارشناسان و دیگر ادارات این نقشه را ترسیم کنند.آن چیزی که دشمن به آن امید دارد در حوزه فرهنگ است و گرنه آنها نه در حوزه تحریم و نه در حوزه نظامی موفق نشده اند. وما باید در مقابل جنگ نرم دفاع نرم داشته باشیم. و در پایان مقرر گردید مسئولیت هر کلان مسئله به یک اداره داده شود تا هرچه زودتر برنامه های عملیاتی مربوط به آن کلان مسئله با همکاری ادارات دیگر تدوین گردد.در پایان محمد صادق میری دبیر شورای فرهنگ عمومی از مسئول کارگروهها خواست که برنامه های عملیاتی خود را تا روز دوشنبه به دانشگاه آزاد جهت تدوین نقشه مهندسی فرهنگی شهرستان تحویل دهند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهارده + 13 =