سینمایی موقعیت مهدی

هفته هنر انقلاب اسلامی

0 273

نقش شهید باکری و لشکر عاشورا در حماسه قهرمانانه خیبر و تصرف جزایر مجنون و مقاومتی که آنان در دفاع پاتک های توان فرسای دشمن از خود نشان دادند بر کسی پوشیده نیست . در مرحله آماده سازی مقدمات عملیات بدر، اگر چه روزها به کندی می گذشت ، اما مهدی با جدیت ، همه نیروها را برای نبردی مردانه و عارفانه تهییج و ترغیب کرد و چونان مرشدی کامل و عارفی واصل، آنچه را که مجاهدان راه خدا و دلباختگان شهادت باید بدانند و در مرحله نبرد به کار بندند، با نیروهایش درمیان گذاشت .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 × یک =